…tudásomat integráltam és alkalmazom nap, mint nap, megbízásaim és tanácsadásaim során…

Az a kötél vagyok a szakadék feletti hídon, amelyikbe belekapaszkodhatsz, ha át akarsz kelni… akkor és addig, amíg szükséged van rá.

PROGRAMOK

Egyéni konzultáció, műhely, tréning, továbbképzés?
Magyarországon vagy külföldön?
Válaszd ki a Neked megfelelőt!

Nem vagyunk egyformák

Mindennek megvan a saját helye abban a világban,
amit magunk alkotunk és amelyben élünk.

Titkok, rések, repedések

Az életünkben megjelenő jelenségek vagy tünetek a felszín,
olyan üzenetek, melyek mentén önmagunkat, lényünket és lényegünket
fedezhetjük fel újra és újra, juthatunk tovább és fejlődhetünk.

PERSPEKTÍVA
Úgy gondolom, mindennek megvan a saját helye abban a világban, amit magunk alkotunk és amelyben élünk. Mindazok, akik hozzám fordulnak, új perspektívával távoznak, és állnak talpra egy néha viharosnak tűnő periódust követően.

Közös munka
Pszichológusként hiszem, hogy az elért eredmények a hozzám fordulókban rejlenek, közös munkánk pedig
belső értékeik és erőforrásaik felfedezésén alapul.

INSPIRÁCIÓ
Találkozás önmagunkkal, a belső ihlettel és sugallatainkkal történő összekapcsolódás, ami messze túlmutat vágyainkon, ösztöneinken. Erőforrás, ami egy életen át (ki)tart.

Egymásra hatás

Jogász? Közgazdász? Mediátor? Tanácsadó szakpszichológus? Igen, ezek a területek fokozatosan épültek be az életembe, de folytonosan együtt jelen voltak. Pszichológusként az iskolapadban és a személyes tapasztalatokkal szerzett tudásomat integráltam és alkalmazom. Látásmódom, gondolkodásom, módszereim e teljességet tükrözik.
Számomra a tudás nemcsak a tankönyvekben, képzéseken megszerezhető ismeretanyagot jelenti, hanem az emberi kapcsolataink, az élethelyzetek teremtette tapasztalatokat is, fűszerezve azzal a társadalmi miliővel, amelyben felnőttünk, illetve élünk. Mindezek szüntelen, dinamikus kölcsönhatásában alakul ki az adott időpillanatban meglévő tudásunk a világról, másokról és önmagunkról.

A kötőanyag bennünk rejlik.

Lelkesedés

Több mint negyed évszázados üzleti tapasztalattal rendelkezem, és ugyanennyi ideje foglalkozom a lélek titkaival, jelenségeivel, a viselkedéssel is. Ennek eredménye dinamikus, cél- és eredmény orientált, problémamegoldó, pozitív megközelítésem.
Tanácsadói, egyetemi oktatói, tréneri tapasztalatomat a szervezeti és az egyéni fejlődés támogatására is használom.
Tevékenységem során nem a hagyományos didaktikát követem, hanem új megközelítéssel, az egyedi igényeken, a rendelkezésre álló információk integrációján és komplexitásán alapuló hatékony módszereket állítok a fejlődés szolgálatába.

 

Célom...

...hogy közös munkánk eredményeként, új látásmód elsajátításával, széles spektrumú lencsén keresztül láthassunk rá a minket körülvevő világra, szervezzük újjá tudásunkat és építsük fel egyedi stratégiáinkat, így csempészem be az inspirációt a mindennapokba.

 

...

Hiszem, hogy a valós segítség azt jelenti, hogy a segítségben részesülő és az őt segítő igényei találkoznak. Ehhez nemcsak megértésre van szükség, hanem a ráhangolódás és az összhang megteremtésének képességére is. 

Hitvallásom, a szellem szabad mozgásterének biztosítása, ami nagymértékben elősegíti az egyénekben rejlő értékek és tudás kibontakozását.
Az a kötél vagyok a szakadék felett átívelő hídon, amelyikbe a két biztos talaj között az átkelő belekapaszkodhat... akkor és addig, amíg szüksége van rá.

Neked? Neki? Másnak?

Sokszor ez a kérdés úgy jelenik meg az életünkben, hogy mást küldenénk szakemberhez, pedig az adott helyzetben lehetséges, hogy ha mi magunk tesszük meg ezt a lépést, azzal máris változik a helyzet, legalábbis az, ahogy az elviselhetetlenné vált helyzetben érezzük magunkat.

Újrahangolás

Pszichológusként felnőttekkel foglalkozom, egészen fiatal felnőttkorúaktól az időskorúakig. A gyerekekre és a kamaszokra olyan kincsként tekintek, akik a felnőtteknek mutatják meg azokat a jelenségeket, amiket ők nem vesznek észre, vagy már rég elfeledtek.

Az egyes életszakaszainkban más és más területek kerülhetnek a figyelem középpontjába vagy éppen veszíthetnek jelentőségükből. Emberi kapcsolataink, egészségünk, a mindennapi és a váratlan kihívások, munkánk, sőt mások viselkedése vagy egyik-másik hiánya... átszövik teljes életünket. 

 

Sokat gondolkodtam azon, hogy a problémaköröket meghatározzam, listákat, kategóriákat készítsek. Eközben rájöttem, hiába listázunk és kategorizálunk, egy-egy szó más jelentésekkel bír az egyes emberek számára, az élet pedig képes olyan helyzeteket produkálni, melyek felülírnak minden listát és kategóriát. Az oldalon található jelenségek egyfajta ízelítőt adnak.

Nekem pedig egyetlen teendőm, hogy a hozzám fordulóknak az első találkozást követően elmondjam, hogy vállalom vagy továbbirányítom egy az adott problémakör specialistájához.

Ha már megégetted magad...

...vagy éppen még nem, itt az ideje, hogy tegyél önmagadért. Ez nemcsak rajtad változtat, hanem a környezeteden, a Téged körülvevők viselkedésén, az életedben megjelenő helyzeteken is. 
Amikor nehéz helyzetek sorozatát éled meg már jó ideje, vagy valami éppen most romlott meg, de az is lehet, hogy már régen más, mint amilyennek szeretnéd, csak most vetted észre, előbb-utóbb változ(tat)ni kell.
Ha esetleg egy szeretted viselkedése változott meg a környezetedben, talán egy betegség miatt, vagy egy veszteség miatt, arra lehet szükséged, hogy válaszokat kapj, hogy megértsd mi zajlik valójában.

De az is lehet, hogy "csak" más szemüveggel, egy új szemszögből kell ránézni ezekre a jelenségekre, a veled történő eseményekre. 


ITT A HELYED...


EGYÉNI KONZULTÁCIÓ
Személyes kibontakozásodhoz nyújt biztonságos környezetet

CSOPORTOK, TRÉNINGEK, MŰHELYEK
Egyedi atmoszférát és támogatást nyújtanak ahhoz, hogy egy-egy problémakörrel leszámolj. Lehetnek hosszabb (hónapok), rövidebb (intenzív táborok) ideig tartók, melyek egy bizonyos folyamaton kísérnek végig.

MÓDSZERTAN
A különböző pszichológiai iskolák módszereit és megközelítéseit szintetizálom munkám során, integrált szemlélettel.

TESTRESZABOTT SZERVEZETFEJLESZTÉS
Minden szervezet egyik legfőbb értéke az ember. Szervezeteinket azért fejlesztjük, hogy fenntartsuk és növeljük a teljesítményt, hosszú távon biztosítsuk a változások ellenére stabil működést.

Kutatás

Apahiány (fizikai és érzelmi)

2012-2014 között közel másfél éven át kutattam az apa nélkül felnövő férfiak felnőttkori viselkedését. Kutatásaim során a fizikai és az érzelmi apahiány hatásait tártam fel.

Tudás

2014 óta foglalkozom a bennünk rejlő tudás kialakulásának, és az arra ható tényezőknek a vizsgálatával. Ez a terület a vizsgálható kérdések végtelen tárházát nyitotta meg számomra. Így, többek között, a világról való tudásunk és a tudásunk által kialakított valóságunk összefüggéseivel foglalkozom.

Identitás és érzelmek

2015-2016-ban készült el „Azt érzem, aki vagyok. Oda tartozom, amit érzek. Informális viszonyulások az érzelmek tükrében.” című munkám. A tanulmány az identitásunk és érzelmi viszonyulásaink kapcsolatát vizsgálja annak a miliőnek a hatásában, amiben élünk...

Jelentős életesemények

Életünk során pillanatról pillanatra különböző eseményeket élünk át, helyzetekben találjuk magunkat. A jelentős életesemények, a sikerek, a változások, a betegségek, a veszteségek nemcsak boldogságérzetünkre hatnak, hanem személyiségünkben is változásokat idézhetnek elő.

 • MIND
 • Coaching
 • Covid-19 krízisintervenció
 • Csoport
 • Egyéni
 • Életközepi válság
 • Gyász
 • Karrier
 • Kiégés, burnout
 • Konzultáció
 • Krízis
 • Krízisintervenció
 • Ló asszisztált konzultáció, önismeret és tréning
 • Önértékelés
 • Önismeret
 • Online tanácsadás
 • Szakítás
 • Szervezetpszichológia
 • Tréning
 • Válás
 • Veszteség
 • Vezetőfejlesztés
 • Vezetői támogatás
Szervezetpszichológia

Szervezetpszichológia

Minden szervezet egyik legfőbb értéke az ember. A szervezetek eg
Detail
Válás-, szakítás feldolgozás

Válás-, szakítás feldolgozás

Gondoltad, hogy a válás vagy szakítás feldolgozása akár 2-4 évet
Detail
Stressz

Stressz

A csendes gyilkos. A stresszhez mindenki nagyon ért... vagyis...
Detail
Gyászfeldolgozás

Gyászfeldolgozás

A gyászfeldolgozás egyik leghatékonyabb formája a csoport, ami vé
Detail
Életközépi válság

Életközépi válság

Detail

Kapcsolat

 • kapcsolat_kukac_nagygyorgyi_pont_hu
 • www.nagygyorgyi.hu