Kutatás

Home / Kutatás

Apahiány (fizikai és érzelmi)

2012-2014 között közel másfél éven át kutattam az apa nélkül felnövő férfiak felnőttkori viselkedését. Kutatásaim során a fizikai és az érzelmi apahiány hatásait tártam fel.

Tudás

2014 óta foglalkozom a bennünk rejlő tudás kialakulásának, és az arra ható tényezőknek a vizsgálatával. Ez a terület a vizsgálható kérdések végtelen tárházát nyitotta meg számomra. Így, többek között, a világról való tudásunk és a tudásunk által kialakított valóságunk összefüggéseivel foglalkozom.

Identitás és érzelmek

2015-2016-ban készült el „Azt érzem, aki vagyok. Oda tartozom, amit érzek. Informális viszonyulások az érzelmek tükrében.” című munkám. A tanulmány az identitásunk és érzelmi viszonyulásaink kapcsolatát vizsgálja annak a miliőnek a hatásában, amiben élünk...

Jelentős életesemények

Életünk során pillanatról pillanatra különböző eseményeket élünk át, helyzetekben találjuk magunkat. A jelentős életesemények, a sikerek, a változások, a betegségek, a veszteségek nemcsak boldogságérzetünkre hatnak, hanem személyiségünkben is változásokat idézhetnek elő.