Rólam

Home / Rólam

Egymásra hatás

Jogász? Közgazdász? Mediátor? Tanácsadó szakpszichológus? Igen, ezek a területek fokozatosan épültek be az életembe, de folytonosan együtt jelen voltak. Pszichológusként az iskolapadban és a személyes tapasztalatokkal szerzett tudásomat integráltam és alkalmazom. Látásmódom, gondolkodásom, módszereim e teljességet tükrözik.
Számomra a tudás nemcsak a tankönyvekben, képzéseken megszerezhető ismeretanyagot jelenti, hanem az emberi kapcsolataink, az élethelyzetek teremtette tapasztalatokat is, fűszerezve azzal a társadalmi miliővel, amelyben felnőttünk, illetve élünk. Mindezek szüntelen, dinamikus kölcsönhatásában alakul ki az adott időpillanatban meglévő tudásunk a világról, másokról és önmagunkról.

A kötőanyag bennünk rejlik.

Lelkesedés

Több mint negyed évszázados üzleti tapasztalattal rendelkezem, és ugyanennyi ideje foglalkozom a lélek titkaival, jelenségeivel, a viselkedéssel is. Ennek eredménye dinamikus, cél- és eredmény orientált, problémamegoldó, pozitív megközelítésem.
Tanácsadói, egyetemi oktatói, tréneri tapasztalatomat a szervezeti és az egyéni fejlődés támogatására is használom.
Tevékenységem során nem a hagyományos didaktikát követem, hanem új megközelítéssel, az egyedi igényeken, a rendelkezésre álló információk integrációján és komplexitásán alapuló hatékony módszereket állítok a fejlődés szolgálatába.

 

Célom...

...hogy közös munkánk eredményeként, új látásmód elsajátításával, széles spektrumú lencsén keresztül láthassunk rá a minket körülvevő világra, szervezzük újjá tudásunkat és építsük fel egyedi stratégiáinkat, így csempészem be az inspirációt a mindennapokba.

 

...

Hiszem, hogy a valós segítség azt jelenti, hogy a segítségben részesülő és az őt segítő igényei találkoznak. Ehhez nemcsak megértésre van szükség, hanem a ráhangolódás és az összhang megteremtésének képességére is. 

Hitvallásom, a szellem szabad mozgásterének biztosítása, ami nagymértékben elősegíti az egyénekben rejlő értékek és tudás kibontakozását.
Az a kötél vagyok a szakadék felett átívelő hídon, amelyikbe a két biztos talaj között az átkelő belekapaszkodhat... akkor és addig, amíg szüksége van rá.

Neked? Neki? Másnak?

Sokszor ez a kérdés úgy jelenik meg az életünkben, hogy mást küldenénk szakemberhez, pedig az adott helyzetben lehetséges, hogy ha mi magunk tesszük meg ezt a lépést, azzal máris változik a helyzet, legalábbis az, ahogy az elviselhetetlenné vált helyzetben érezzük magunkat.

Újrahangolás

Pszichológusként felnőttekkel foglalkozom, egészen fiatal felnőttkorúaktól az időskorúakig. A gyerekekre és a kamaszokra olyan kincsként tekintek, akik a felnőtteknek mutatják meg azokat a jelenségeket, amiket ők nem vesznek észre, vagy már rég elfeledtek.

Az egyes életszakaszainkban más és más területek kerülhetnek a figyelem középpontjába vagy éppen veszíthetnek jelentőségükből. Emberi kapcsolataink, egészségünk, a mindennapi és a váratlan kihívások, munkánk, sőt mások viselkedése vagy egyik-másik hiánya... átszövik teljes életünket. 

 

Sokat gondolkodtam azon, hogy a problémaköröket meghatározzam, listákat, kategóriákat készítsek. Eközben rájöttem, hiába listázunk és kategorizálunk, egy-egy szó más jelentésekkel bír az egyes emberek számára, az élet pedig képes olyan helyzeteket produkálni, melyek felülírnak minden listát és kategóriát. Az oldalon található jelenségek egyfajta ízelítőt adnak.

Nekem pedig egyetlen teendőm, hogy a hozzám fordulóknak az első találkozást követően elmondjam, hogy vállalom vagy továbbirányítom egy az adott problémakör specialistájához.

Ha már megégetted magad...

...vagy éppen még nem, itt az ideje, hogy tegyél önmagadért. Ez nemcsak rajtad változtat, hanem a környezeteden, a Téged körülvevők viselkedésén, az életedben megjelenő helyzeteken is. 
Amikor nehéz helyzetek sorozatát éled meg már jó ideje, vagy valami éppen most romlott meg, de az is lehet, hogy már régen más, mint amilyennek szeretnéd, csak most vetted észre, előbb-utóbb változ(tat)ni kell.
Ha esetleg egy szeretted viselkedése változott meg a környezetedben, talán egy betegség miatt, vagy egy veszteség miatt, arra lehet szükséged, hogy válaszokat kapj, hogy megértsd mi zajlik valójában.

De az is lehet, hogy "csak" más szemüveggel, egy új szemszögből kell ránézni ezekre a jelenségekre, a veled történő eseményekre.